UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl

bip tytul

 szukaj >

bip_logo_pl
odstep
skład i kompetencje zarządu powiatu

Starosta
Andrzej Marek Lenart

Wicestarosta
Bogdan Soboń

Członek Zarządu
Wiesław Basiak

Członek Zarządu
Danuta Leśniewicz

Członek Zarządu
Jan Marcin PrasałZarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady,
- wykonywanie uchwał rady,
- gospodarowanie mieniem powiatu,
- wykonywanie budżetu powiatu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.

Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
- dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.BIP Starostwo Końskie redaguje: mgr Konrad Wikiera
tel.372-41-34,fax.372-83-20, e-mail konrad.wikiera@powiat.konskie.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Plaskota
Data modyfikacji: 2007/11/07 11:32:48
Redaktor: Administrator

UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl