UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl

bip tytul

 szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenia o przetargach w Starostwie Powiatowym w Końskich

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Etola w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy warzyw i owoców oraz jajek dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów z drogi oraz ich umieszczanie na parkingach strzeżonych  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa wyposażenia 12-tu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: elektryk, mechanik, technik mechanik, 6-ciu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: technik informatyk i technik ogrodnik oraz dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów samochodowych dla ZSP Nr 1 w Końskich, ul. Staszica 5  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Końskich przy ul.Staszica  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, oprogramowania, pracowni językowej z pomocami dydaktycznymi w ramach projektu pod nazwą "Nowa Szkoła Konecka-Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim".  więcej >


Zapytanie ofertowe na zwektoryzowanie w systemie EWMAPA przebiegu projektowanych elementów i sieci uzbrojenia terenu z istniejących rastrów map dyżurnych i map z projektami stanowiących zasób ZUDP Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa wyposażenia 12-tu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: elektryk, mechanik, technik mechanik, 6-ciu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: technik informatyk i technik ogrodnik oraz dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów samochodowych dla ZSP Nr 1 w Końskich, ul. Staszica 5  więcej >


Zaproszenie do składania ofert na dostawy pomocy dydaktycznych, oprogramowania, pracowni językowej z pomocami dydaktycznymi w ramach projektu pod nazwą "Nowa Szkoła Konecka-Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim".  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane związane z wymianą podłóg w dwóch salach gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich  więcej >


Zaproszenie do składania ofert na dostawy w ramach projektu pod nazwą "Nowa Szkoła Konecka-Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim".  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa wyposażenia 12-tu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: elektryk, mechanik, technik mechanik, 6-ciu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: technik informatyk i technik ogrodnik oraz dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów samochodowych dla ZSP Nr 1 w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka-Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny, w Powiecie Koneckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej Etola w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-sukcesywne dostawy warzyw i owoców, owoców i grzybów suszonych, kiszonek oraz jajek dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i wykonaniem wentylacji mechanicznej z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Końskich  więcej >


Zapytanie ofertowe na uzupełnienie warstw programu Ewmapa treścią wynikającą z operatów technicznych obejmujących teren powiatu koneckiego  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa obrabiarki cnc i dwóch tokarek uniwersalnych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania  więcej >


Unieważnienie zapytania ofertowego na uzupełnienie warstw programu Ewmapa  więcej >


Zapytanie ofertowe na uzupełnienie programu Ewmapa treścią wynikającą z operatów technicznych obejmujących teren miasta i gminy Końskie  więcej >


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7.500.814zł  więcej >


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni węglowej w DPS "Etola" w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę-niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Końskich przy ul.Warsztatowej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane polegające na przebudowie kotłowni węglowej w Domu Pomocy Społecznej ETOLA-Ruda Pilczycka  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły- II Liceum Ogólnokształcącego
w Końskich  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane związane z remontem części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7.500.814zł  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane związane z remontem węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej w Końskich  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane związane z remontem budynków szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7.500.814zł  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7.500.814zł  więcej >


Informacje na temat zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń majątkowych oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego
w wysokości 7.500.814zł  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7.500.814zł  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich  więcej >


Zawiadomienie o wyborze oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Koneckiego  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły
II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na roboty budowlane w I Liceum Ogólnokształcym im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7 500 814,00 PLN  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7 500 814,00 PLN  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-sukcesywne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-usługi na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7 500 814,00 PLN  więcej >


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zamówieniu na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Koneckiego  więcej >


Zawiadomienie o zmianie numeru konta bankowego-w zamówieniu na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Koneckiego  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-roboty budowlane związane z remontem budynków szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-roboty budowlane związane z remontem części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie_2  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu -roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły
-II Liceum Ogólnokształcące w Końskich w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-roboty budowlane związane z remontem części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-usługi na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Koneckiego  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej.  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-dostawa materiałów ekspolatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych  więcej >


Wyjaśnienie do zapytania-przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-usługi na opracowanie projektu, uzupełnienia, założenia (310 punktów) w obrębach: Plenna, Grębosze, Radoszyce, Grodzisko, Jakimowice, Wilczkowice, Sęp i przeliczenia osnowy szczegółowej poziomej III klasy (644 punktów), w tym osnowy pomiarowej(37 punktów) z istniejącego układu współrzędnych płaskich 1965 do układu 2000 z równoczesnym wzmocnieniem przeliczanych sieci pomiarami GPS na terenie gminy Radoszyce.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa materiałów ekspolatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych  więcej >


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły-II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im.Komisji Edukacji Narodowej w Końskich w ramach projektu pn."Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu -roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły
-II Liceum Ogólnokształcące w Końskich w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane związane z remontem w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane związane z remontem budynków szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń Bursy Szkolnej w Końskich w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane związane z remontem budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Stanisława Staszica w Stąporkowie w ramach projektu pn. "Nowa Szkoła Konecka"  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-usługi na przeliczenie osnowy szczegółowej poziomej III klasy i pomiarowej z istniejącego układu współrzędnych płaskich 1965 do układu 2000  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich dla DPS Końskie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu -usługi żywnościowej polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu całodziennego wyżywienia dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich do magazynu DPS w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu i tłuszczy zwierzęcych do magazynu DPS w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek do magazynu DPS w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę art. żywnościowych do DPS "ETOLA" Ruda Pilczycka  więcej >


Starosta Konecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonych w obr. SULBOROWICE, gm. Fałków  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę koksu opałowego grubego pow. 40 mm.do DPS "ETOLA" Ruda Pilczycka  więcej >


Zawiadomienie o wyborze oferty na Modernizację gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Smyków w systemie informatycznym EWOPIS v.3. lub EWMAPA v.8. lub nowsza.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: dostawa koksu opałowego grubego dla Domu Pomocy Społecznej ,,Etola” w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Modernizacja gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Smyków w systemie informatycznym EWOPIS v.3. lub EWMAPA v.8. lub nowsza.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania" dla Starostwa w Końskich  więcej >


Starosta Konecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonych w obr. SULBOROWICE, gm. Fałków  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty-Sukcesywne dostawy warzyw i owoców, owoców
i grzybów suszonych, kiszonek oraz jajek dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane związane z remontem w budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy  więcej >


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót termomodernizacyjnych dachu w budynku internatu ZSP im.Stanisława Staszica w Stąporkowie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-Sukcesywne dostawy warzyw i owoców, owoców i grzybów suszonych, kiszonek oraz jajek dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Fałków w systemie informatycznym EWOPIS v.3.22 i EWMAPA v.8.07  więcej >


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonych w Sulborowicach gm.Fałków  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu-usługi na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Fałków w systemie informatycznym EWOPIS v.3.22 i EWMAPA v.8.07  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy na sukcesywne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek do DPS "Cichy Zakątek" Końskie  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich ul. Warszawska 25  więcej >


Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ na sukcesywne dostawy żywności dla DPS Końskie  więcej >


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na sukcesywne dostawy żywności do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Sulborowicach gm. Fałków.  więcej >


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niepełnowartościowych płyt ściennych.  więcej >


Zawiadomienie o zakończeniu przetargu na zakup autobusu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.  więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup autobusu do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baryczy.  więcej >


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w KOŃSKICH przy ul. Fabrycznej 5 (obr. 03).  więcej >


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na sukcesywne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywne 6 miesięczne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcych Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywne 6 miesięczne dostawy mleka i produktów mleczarskich do Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywne 4 miesięczne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek do Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu całodziennego wyżywienia dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sukcesywne dostawy warzyw i owoców, kiszonek oraz jajek do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin oraz tłuszczy zwierzęcychdo Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawa art. żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.  więcej >


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na Roboty budowlane związane z realizacją II etapu przebudowy parteru w budynku internatu w Stąporkowie pod potrzeby placówki wielofunkcyjnej.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę urządzenia do odśnieżania do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Wyjaśnienie do SIWS dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznego systemu alarmu włamania w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznego systemu alarmu włamania w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Zestawienie ofert dot.przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i środków do utrzymania czystości oraz sytemu mat wejściowych do DPS Ruda Pilczycka.  więcej >


Ogłoszenie o zawarciu umowy na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Odpowiedź na protest dot. zamówienia publicznego na zakup i dostawe urządzeń i środków do utrzymania czystości oraz systemu mat wejściowych do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Protest dot. ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zakup i dostawe urządzeń i środków do utrzymania czystości oraz systemu mat wejściowych do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawa urządzeń i środków do utrzymania czystości oraz systemu mat wejściowych do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej”  więcej >


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę mleka i produktów mleczarskich dla DPS Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę mleka i produktów mleczarskich dla DPS Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyposażenie pawilonu mieszkalno – rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy koksu opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sukcesywne dostawy mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawa, montaż i uruchomienie instalacji systemu bezprzewodowej sygnalizacji przyzywowo - alarmowej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.  więcej >


Informacja o unieważnieniu przetargu dot. osnowy III klasy na obiekcie gm. Smyków  więcej >


Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę warzyw i owoców, kiszonek, owoców i grzybów suszonych oraz jajek do Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę warzyw, owoców, kiszonek, owoców i grzybów suszonych oraz jajek  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę tablic rejestracyjnych  więcej >


Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.  więcej >


Ogłoszenie DPS Końskie dot. zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców, kiszonek, owoców i grzybów suszonych oraz jajek.  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji TV zbiorczej i instalacji sieci telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich samochodu marki Volkswagen Transporter BUS  więcej >


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter Bus przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyposażenie pawilonu mieszkalno - rehabiitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę wędlin dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na artykuły spożywcze dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku internatu  więcej >


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę budynku gospodarczo - garażowego  więcej >


Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich  więcej >


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z przebudową budynku gospodarczo-garażowego  więcej >


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej na sprzedaż w miejscowości Baczyna gm. Końskie  więcej >


BIP Starostwo Końskie redaguje: mgr Konrad Wikiera
tel.372-41-34,fax.372-83-20, e-mail konrad.wikiera@powiat.konskie.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/11/27 08:16:06
Redaktor: Administrator

UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl