UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl

bip tytul

 szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Organizacja Starostwa

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu
Naczelnik: mgr Radosław Lachowski
Telefon: 372-41-34 wew. 332
 więcej >


Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik: Wiesława Piekarska
Telefon: 372-24-54 wew.552
 więcej >


Wydział Komunikacji i Transportu
Naczelnik: mgr Zbigniew Struzik
Telefon: 375-12-35 wew.540
e-mail: komunikacja@powiat.konskie.pl
 więcej >


Wydział Zarządzania Kryzysowego
Nadzór sprawuje: Członek Zarządu Powiatu inż. Wiesław Basiak
Telefon: 372-58-26 wew.560
 więcej >


Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia
Naczelnik: mgr Krzysztof Stachera
Telefon: 375-12-36
e-mail: oswiata@powiat.konskie.pl
 więcej >


Wydział Promocji i Kultury
Naczelnik: mgr Dariusz Kowalski
Telefon: 372-41-34 wew.570
e-mail: promocja@powiat.konskie.pl
 więcej >


Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: mgr inż. Zbigniew Sadorski
Telefon: 372-37-95 wew.250
e-mail: budownictwo@powiat.konskie.pl
 więcej >


Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Naczelnik: mgr inż. Agata Binkowska
Telefon: 375-12-37 wew.240
e-mail: srodowisko@powiat.konskie.pl
 więcej >


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: mgr inż. Katarzyna Zawrzykraj
Telefon: 372-27-78 wew. 520
e-mail: geodezja@powiat.konskie.pl
 więcej >


Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Naczelnik: mgr inż. Emilia Kupis
Telefon: 372-26-79 wew.500
e-mail: obsługa@powiat.konskie.pl
 więcej >


Biuro Rady Powiatu
Kierownik: mgr Monika Trojanowska
Telefon: 372-41-34 wew.214
 więcej >


Inspektor ds. BHP
mgr Tomasz Głębocki
Telefon: 372-57-04 wew.605
 więcej >


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik: mgr Iwona Bogacka
Telefon: 372-41-34 wew. 226
e-mail: rzecznik.konsum@powiat.konskie.pl  więcej >


Geolog Powiatowy
Wiesław Mróz
Telefon: 372-41-34 wew. 216
 więcej >


Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Pracą biura kieruje: mgr Jacek Ciepiński
Telefon: 372-41-34 wew. 225
 więcej >


Rzecznik Prasowy Starosty
mgr Marcin Wiaderny
Telefon: 372-41-34 wew. 606
 więcej >


BIP Starostwo Końskie redaguje: mgr Konrad Wikiera
tel.372-41-34,fax.372-83-20, e-mail konrad.wikiera@powiat.konskie.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Roman Struzik
Data modyfikacji: 2009/01/28 10:24:13
Redaktor: Administrator

UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl